Příprava na manželství formou setkání v rodině

Jedná se o vzdálenější přípravu na manželství, která je vhodná pro páry s vážnější známostí, které směřují k uzavření manželství. Celý cyklus je rozdělen do 7 setkání, která probíhají v rodině vedoucího manželského páru:

1. Období známosti
2. Boží plán pro manželství
3. Společný život s Bohem
4. Psychologie muže a ženy
5. Život rodiny a vztah k okolnímu světu
6. Intimní oblast manželství, sexualita
7. Zamyšlení nad manželským slibem

Hlavním cílem je, aby se snoubenci naučili spolu komunikovat (především na témata partnerských vztahů), dále seznámení s problematikou manželství z hlediska křesťana, pomoci snoubencům co nejužitečněji prožít období známosti, pomoci každému páru připravit se na manželství tak, aby vytvářelo prostor k vzájemnému obohacování a sdílení se v lásce.

Termín: listopad 2021 – duben 2022

Zájemci se mohou hlásit u o. Michala Sekničky do konce října 2021 (tel.: 604 642 912, e-mail: brno-reckovice@dieceze.cz).