Pobožnost za zemřelé

Do schránky připravené na oltáři Sv. Kříže můžete do pátku dávat lístečky se jmény zemřelých k přímluvám při pobožnosti za zemřelé, která bude v kostele příští neděli 31. 10. 2021 od 15 hod. Potom společně půjdeme na hřbitov. Prosíme, pište jména čitelně tiskacím písmem.

Pro ty, kteří od 1. do 8. listopadu ze závažných důvodů nemohou navštívit hřbitov, uděluje Svatý Stolec věřícím českých a moravských diecézí povolení získat plnomocné odpustky přivlastnitelné duším v očistci již od 25. října. Toto povolení platí od roku 2020 na dobu sedmi let.

Co to jsou plnomocné odpustky?

Odpustek znamená, že se před Bohem odpouštějí časné tresty za hříchy, jejichž vina byla zahlazena, je to odpuštění, které náležitě připravený věřící získává za určitých podmínek zásahem církve, jež jako služebnice vykoupení autoritativně rozděluje a používá pokladu zadostiučinění Krista a svatých. / KKC 1471 /

více o odpustcích na stránce www.pastorace.cz

Jak získat odpustky pro duše v očistci

Podmínky odpustků v roce svatého Josefa