Prosba o modlitbu za zdravotníky

P. Václav Slouk se obrací ke kněžím s prosbou o modlitbu, o kterou ho žádali zdravotníci:

Milí spolubratři, srdečně Vás všechny zdravím.

Obrátili se na mě zdravotníci z FN Brno s prosbou o modlitbu. Mimo jiné píšou:

„Situace v nemocnicích je špatná a nejspíš bude ještě hůř. Dochází JIP i standardní lůžka jak pro covid tak pro necovid pacienty.  My jsme už docela dost unavení. A setkávání se s pacienty, ať už s nebo bez covid, kterým nemůžeme pro vyčerpané kapacity nemocnice pomoci, kapacity nás zdravotníku také vyčerpávají.  

Při tom všem vídáme ve společnosti čím dál větší lhostejnost, rozbroje a polo a nepravdy, …  

Myslíme, že zlo je v dané situaci jasné – vir, těžkosti spojené s nemocemi jím způsobenými.  

Chtěli bychom Vás poprosit, abychom nenahrávali tomu zlému v jeho snahách nás lidi, nás křesťany rozhádat a rozdělit. Naopak pojďme se spojit a být zajedno především v modlitbě – se společnou prosbou o ukončení této pandemie, se společnou opravdovou touhou nepromarnit tento čas rozpory, hádkami …, ale využít ho k růstu v lásce, zájmu jeden o druhého, zájmu o Boží království.   

Chtěli bychom zahájit obnovení společné modlitby na tento úmysl – novénou k sv. Josefu Moscatti od 21.11. Kdo by se chtěl přidat (zítra nebo kdykoliv poté), pošleme bližší informace.  

Každopádně každému, kdo přidá jakoukoliv modlitbou na stejný úmysl, budeme vděčni.“  

 Myslím si, že spojit se v modlitbě v této složité situaci by mohlo být výzvou nebo inspirací pro každého z nás. Třeba i proto, co říká II. vatikánský koncil:

„Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i radostí a nadějí, smutkem a úzkostí Kristových učedníků, a není nic opravdu lidského, co by nenašlo v jejich srdci odezvu.“ (GeS 1)

 Děkuji za podporu a přeji pokojné dny. Vděčně žehná

Václav Slouk

 

Novéna pro rodiny s dětmi

Životopis svatého Josefa Moscatti

Modlitby ke svatému Josefu Moscatti (automatický překladač)

Novéna k svatému Josefu Moscatti (automatický překladač)