Ohlášky 27. 2. 2022

8. neděle v mezidobí

Mše svaté v tomto týdnu budou v pondělí, ve středu, a v pátek v 18:00, ve čtvrtek a v sobotu v 7:00. Ve středu zahájíme svatopostní dobu. Tento den je dnem přísného postu. Mše sv. s udílením popelce bude také ráno v 7:00.

Dnes je po každé mši svaté otevřena farní kavárna. Srdečně zve skupina křesťanské meditace s otcem Jindřichem. Na službu o dalších nedělích se můžete zapsat do tabulky na stránkách farnosti.

Nedělní adorace za obnovu víry ve farnosti je od 18:30 do 19:30. Po adoraci je v 19:30 na faře setkání táborových vedoucích.

V úterý se v našem kostele ve 13:00 rozloučíme s paní Evou Čuprovou.

Středeční mše sv. nebude dětská.

Ve čtvrtek bude po mši sv. pravidelná měsíční adorace za kněze.

Pátek je první v měsíci, pan farář bude navštěvovat nemocné, od 17:00 bude tichá adorace a příležitost ke slavení svátosti smíření.

Křížové cesty budou v pátek i v neděli ve stejném čase, to je od 17:30.
V neděli 6. března ji s použitím textů P. Tomáše Halíka, povedou naši senioři. Ježíš nás nezve na svou cestu kříže proto, abychom ho oplakávali, nýbrž abychom změnili své smýšlení a jednání. Chce nám odejmout srdce kamenná a dát nám srdce z masa, srdce skutečně lidská, schopná odvahy k lásce.“

V sobotu bude od 20:00 večer chval.

Při sbírce Svatopetrský haléř se minulou neděli vybralo 33 300,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. 

Na oltáři Sv. Kříže je k dispozici zdarma Malý průvodce postní dobou a kasička, do které po celou postní dobu můžete přispívat na věci pro potřebné za to, co si sami v těchto dnech odepřete. 

„Vyzývám všechny, aby z příští středy 2. března, Popeleční středy, učinili Den postu za mír. Povzbuzuji k tomu zejména věřící, aby se v onen den intenzivně věnovali modlitbě a postili se. Kéž Královna pokoje chrání svět před válečným šílenstvím“, vyzval ve středu při pravidelné generální audienci papež František. Připojme se k výzvě papeže Františka i českých a moravských biskupů a modleme se v této závažné situaci za Ukrajinu.

Diecézní charita Brno se připojuje k veřejné sbírce na pomoc Ukrajině, kterou vyhlásila Charita Česká republika. Lidé mohou sbírku podpořit přispěním na sbírkový účet: 55660022/0800, variabilní symbol 104. Bližší informace na stránkách diecézní charity Brno – pro média Charita organizuje humanitární pomoc pro Ukrajinu

Můžete nahlašovat úmysly mší svatých na březen a duben.

Na farních stránkách pod odkazem farnostreckovice.cz/synoda najdete instrukce pro předání výstupu synodálních skupinek. Případné dotazy vedoucích skupinek zodpoví buď farní koordinátor Pavel Rejman nebo farář Michal Seknička.