Pouť do Taizé

23. 7. – 1. 8. 2022

Cena za autobusovou dopravu tam i zpět: 3500,-

Příspěvek bratřím se hradí až na místě.

Cesta: Ostrava – Brno – Praha – Taizé a zpět.

Kontakt pro přihlášení a další informace:

+420 733 270 424

+420 776 828 835

taize.zidenice@gmail.com