Ohlášky 25. 9. 2022

Ohlášky 25. 9. 2022 – 26. neděle v mezidobí

Nedělní adorace za obnovu víry ve farnosti je v obvyklém čase 18:30 – 19:30, od 19:30 bude na faře setkání vedoucích farních buněk.

Dnes bude po všech mších sv. na faře „Bulharská kavárna aneb salesiáni pod pokličkou“ Na službu o dalších nedělích se můžete zapsat do tabulky na stránkách farnosti.

Mše sv. v týdnu jsou podle běžného pořadu kromě středy – svátek sv. Václava – mše sv. bude v kostele v 8:00 a v 10:00 na Ořešíně.

V pátek se v 11:00 v našem kostele rozloučíme s paní Ludmilou Vitáskovou.

Setkání synodálních skupin, se uskuteční v pátek v 19:00 ve farní herně. V posledním vydání Rožně nás žádal Pavel Rejman: „Přečtěte si, k jakým závěrům skupinky dospěly. Podívejte se na diecézní syntézu nebo na prezentaci dat, které byly podkladem ke zpracování této syntézy (najdete také na farnostreckovice.cz/synoda). Popřemýšlejte o tom. Zkuste zformulovat váš názor, váš pohled. A přijďte si o něm popovídat.“

Z pátku na sobotu bude od 19:00 do 8:30 celonoční adorace na Ořešíně

V sobotu bude pouť farnosti na Vranov, odchod od kostela je ve 13:30, připojit se můžete
v 15:15 na Ořešíně, nebo v 16:15 na Útěchově. Odchody jsou přizpůsobeny MHD. V 18:00 bude společná mše sv. na Vranově.

Sobota je první v měsíci, od 20:00 bude v kostele večer chval.

Ještě je několik volných míst na farní pouť do Nové Říše, Dačic a Kostelního Vydří, která se uskuteční v sobotu 8. října. Plakát s programem je na nástěnce – záloha 350,– Kč se platí při přihlašování.

Snoubenci, kteří hodlají uzavřít manželství během roku 2023 ať se přihlásí u o. Michala do poloviny října, aby mohli společně probrat možnosti příprav na manželství.