Misijní neděle

Srdečně zveme ke slavení misijní neděle 23. října 2022

Světový den modliteb za misie, slavený každoročně předposlední neděli v říjnu, je v České republice známý pod názvem Misijní neděle. Slaví se jako den modlitby, solidarity a podpory misií v každé diecézi, farnosti a instituci katolického světa. „Misijní neděle je zvláštní příležitostí, která připomíná Božímu lidu neustálou platnost jejího misijního mandátu, neboť misie je věcí všech křesťanů…“ (Jan Pavel II.)

Věřící ve všech katolických farnostech světa se během Misijní neděle společně modlí a finančně přispívají do světového fondu solidarity, ze kterého jsou následující rok podporovány projekty na pomoc potřebným ve všech kontinentech skrze Papežské misijní dílo šíření víry. 

viz Papežská misijní díla

V naší farnosti se v sobotu v 19:30 sejdeme v kostele k vytvoření „Misijního mostu modlitby“,

od 20:00 bude adorace se zpěvy z Taizé.

Neděle je misijní – sbírka bude určena na misie. Také prosíme o napečení sladkých i slaných dobrot, které budou nabízeny s kávou a čajem po každé mši sv. před kostelem.