Železný poutník

Srdečně Vás zveme na 26. ročník Železného poutníka – postní pěší pouť, která se koná vždy v noci z pátku na sobotu týden před Květnou nedělí. Pouť začíná mší svatou v Bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku a končí mší svatou v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně.

Info k letošnímu ročníku

Start: pátek 24. 3. 2023 v 18:00 | Svatý Kopeček | mše svatá v Bazilice Navštívení Panny Marie

Konec: sobota 25. 3. 2023 v 7:15 | Svatý Hostýn | mše svatá v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie

S sebou: svačinu, dobrou náladu a dobré pohodlné boty

Zhruba v polovině trasy (v Prosenicích) bude připraveno menší občerstvení a teplý čaj. Kněží budou během cesty k dispozici pro duchovní rozhovor nebo svátost smíření. Na Hostýně bude otevřen poutnický dům, kde je možné dospat do mše.

Máme objednaný autobus, který bude odjíždět od kostela v Řečkovicích v 15:30. Po mši svaté na Svatém Hostýně nás doveze zase zpátky do Řečkovic.