FULL of LIFE

Dne 20.5.2023 proběhl v naší farnosti 4. ročník festivalu FULL of LIFE s mottem: Nech se obdarovat.
 
Na níže uvedených odkazech se můžete podívat na fotky, video a také si poslednout přednášky P. Vojtěcha Kodeta a Marka Nováka a nechat se obdarovat jejich slovem.
 

přednáška P. Vojtěcha Kodeta

přednáška Marka Nováka

fotky najdete v galerii webu FULL of LIFEna farním webu nebo na Člověk a víra

video s fotkami (1 min) a také videoklip z celého dne (1,5 min)

 
plakát full of life