Ohlášky 16. 4. 2023

Ohlášky 16. 4. 2023

Dnes je 2. neděle velikonoční, neděle Božího milosrdenství.

Charitní akce Postní almužna byla ukončena. Postničky určené na podporu Lůžek milosrdného samaritána je zapotřebí ještě dnes odevzdat k sečtení a odeslání na Diecézní charitu Brno.

Do farní kavárny zve buňka Míly Bořecké, příští neděli Farní charita a na další termíny se můžete zapsat do tabulky na stránkách farnosti.

Mladí talentovaní muzikanti řečkovické farnosti zvou na Benefiční koncert, který se bude konat dnes v 17:00 v našem kostele. Výtěžek bude věnován organizaci Ruka pro život, která provozuje domovy pro osoby se zdravotním postižením.

Adorace za obnovu víry ve farnosti a povolání ke kněžské a jáhenské službě je dnes z důvodu konání koncertu od 19:00 do 20:00.

Na středeční mši zveme zejména děti, letos s pomocí scének poznáváme příběhy z Ježíšova života, po mši sv. je příprava dětí na první svaté přijímání za účasti rodičů.

Ve středu je od 19:30 setkání pastorační rady farnosti.

Ve čtvrtek bude po mši sv. setkání seniorů – téma z cyklu „Kniha, která mne zaujala“ Příběh královny Ester – J. Francis Hudson – Dívka Hadas pro záchranu svou i druhých přijímá jinou identitu.

V sobotu bude schůzka ministrantů, začneme společně mší sv. v 7:00 a snídaní na faře. Již dnes se můžete těšit na velice zajímavý program až do 11:30 – vezměte si boty do tělocvičny. Zveme všechny ministranty i nové zájemce o tuto službu.

V neděli 23. 4. v naší farnosti proběhne sbírka oblečení pro Azylový dům pro lidi bez domova, bližší informace na nástěnce Farní charity.

Zveme všechny maminky, babičky, kmotry i duchovní matky na setkání Modliteb matek, které se uskuteční v našem kostele ve čtvrtek 27. dubna od 17:00 do 19:00, poté společné agapé ve farní herně. Plakátky jsou na nástěnkách a na stránkách farnosti.

Ještě jsou volná místa na farní pouť v sobotu 6. května. Cena 600,– Kč – letáčky jsou na nástěnkách. Příspěvek na podporu TV NOE, kde máme domluvenou exkurzi, je možné dát do pokladničky u vchodu do kostela.

Srdečně zveme mladé na Diecézní setkání mládeže. Letos proběhne v Žarošicích v sobotu 13.5.2023. Akce je určena pro mládež celé brněnské diecéze ve věku 12-25 let. Zájemci se přihlašujte do 24.4.2023 přes online formulář uvedený na webových stránkách Diecézního centra mládeže: mladez.biskupstvi.cz/dsm . Zde také naleznete další informace. Pro účastníky z brněnského děkanátu nabízíme možnost společného odjezdu vlakem z Brna. V takovém případě uveďte v přihlašovacím formuláři možnost „doprava zajištěná knězem“. Více informací potom dostanou přihlášení emailem.