Brněnská pěší pouť do Křtin 2023

Pojďme společně – dle vzoru P. Martina Středy putujícího před téměř 400 lety právě do Křtin poděkovat Matce Boží za uchránění města Brna před švédskou přesilou po jeho obléhání v roce 1645 během třicetileté války – i my děkovat a současně prosit za město Brno a jeho obyvatele. 
Sraz je 8. května v 9:00 na konečné tramvaje číslo 4 v Brně – Obřanech. Pouť se koná za každého počasí, jídlo a pití je z vlastních zásob. Ve Křtinách pak bude sloužena mše svatá za uvedené úmysly v 16 hodin.
Brněnská pěší pouť do Křtin se koná pod záštitou a osobní účastí brněnského děkana a 2. preláta brněnské kapituly Mons. ThLic. Václava Slouka.
LETOS ZVEME I TEBE!!!
organizační team

https://www.biskupstvi.cz/2023-04-12-pesi-pout-do-krtin