Postní doba v naší farnosti

 Ve středu 14. 2. začíná svatopostní doba.

Je zaměřena k přípravě na slavení Velikonoc. Liturgie doby postní připravuje katechumeny, jejich postupným uváděním do křesťanského života, i věřící, připomínáním křtu a pokáním, na slavení velikonočního tajemství. Více na www.liturgie.cz

Společná modlitba křížové cesty v pátek 17,30 a neděle 17,30

1. neděle postní – muži

2.neděle postní – rodiny

3.neděle postní – Služebníci Ježíšova Velekněžského srdce

4. neděle postní – skauti

5. neděle postní – maminky

Květná neděle – děti

Křížová cesta na Medlánecký kopec v pátek 22. 3. 

Křížová cesta Řečkovicemi Velký pátek 29. 3. v 19 hod od kostela

 

JAK NEJLÉPE PROŽÍT A VYUŽÍT POSTNÍ DOBU?

Přinášíme pár tipů, abyste si mohli vybrat tu správnou postní aktivitu – blízkou vašemu srdci a vašim domácím podmínkám.

Postní cesta pro děti

Pro děti je připravena Postní cestička, která nás provede postní dobou. Zájemci si mohou vytištěné cestičky vzít domů a podle legendy si ji postupně vyplnit. V kostele bude i společná Postní cestička, kterou budou děti s panem farářem vybarvovat během dětských mší. Postní cesta k vytištění ZDE.

Postní výzvy pro dospělé

Kdykoliv si můžete vybrat z košíčku pod kůrem postní výzvu (úkol) jako inspiraci k plnění během postních dní.

Modlitba rodin za rodiny

Můžete se zapojit do postní modlitby za jiné rodiny nebo farníky. Zároveň se jiná rodina/člen farnosti bude modlit za vaši rodinu.

Na oltáři sv. Rodiny se každý týden (vždy do pátku) můžete zapsat na seznam. Vždy v neděli si vás z košíku pod kůrem některá další zapsaná rodina vylosuje a vy si vylosujete svou svěřenou rodinu. Jestli si informaci o vzájemné modlitbě mezi sebou sdělíte, je na vašem uvážení. 

Sbírka na Mary‘s Meals

Peníze ušetřené sebezáporem vložené do charitní pokladničky pod kůrem budou pomáhat během celé postní doby projektu Mary´s Meals.

Postní almužna 2024

Nejen lidé věřící, ale také všichni, kdo se chtějí přidat, jsou zváni k účasti na starobylé postní tradici – almužně. Peníze za odřeknuté požitky, které ušetříte během postního období, můžete vložit do papírové pokladničky, tzv. postničky. Tyto prostředky poté církev prostřednictvím místních Charit využije na sociální pomoc potřebným.

Na postní duchovní obnově farnosti se pod vedením P. Josefa Pohanky dlouholetého faráře v Žarošicích a v současnosti v Křižanově sejdeme v pátek 8. a v sobotu 9. března. Tématem bude modlitba, vzhledem k tomu, že papež František tento rok vyhlásil Rokem modlitby.

Společnou přípravu na velikonoční svátost smíření uskutečníme při kající bohoslužbě s jáhnem Petrem v pátek 15. března.

Všechny tyto aktivity budou podrobněji uvedeny v postním čísle Rožně, který se bude rozdávat příští neděli 18. 2.