Pomoc Ukrajině

Požadavky na pomoc, která je v daném okamžiku nejpotřebnější, se v průběhu času mění. Aktuální informace najdete na stránkách Diecézní charity Brno, která v tomto směru spolupracuje s městem Brnem i s Jihomoravským krajem. Humanitární pomoc pro Ukrajinu zajišťuje Charita Česká republika.