Ohlášky 5. 9. 2021

23. neděle v mezidobí

V týdnu budou mše svaté v obvyklých časech.

POZOR! Příští neděli budou mše svaté v 7:15 a v 8:30 v kostele, mše v 10:00 bude hodová v Jehnicích.

Středeční mše svatá bude zaměřena na děti.

Nedělní adorace za obnovu víry ve farnosti bude od 18:30 do 19:30.

Dnes odpoledne od 15:00 bude na farní zahradě Farní den. Bude to příležitost k setkání s novým panem farářem, o. Michalem a k setkání dětí i dospělých. Pro děti jsou připraveny tvořivé dílny.

Setkání společenství seniorů bude ve čtvrtek po mši svaté, snídaně na faře bude až za týden –  pozor, je to změna proti Rožni.

V zákristii jsou k vyzvednutí přihlášky do náboženství na příští školní rok. Výuka náboženství začne od 20. září. Rozvrh náboženství v tomto školním roce je vyvěšen na nástěnkách a na stránkách farnosti.

V zákristii je možné zapisovat úmysly mší svatých na říjen a listopad.

V následujícím roce bychom jako farnost spolu s dalšími Řečkovickými organizacemi chtěli obnovit kříž. Ten se po několik staletí nacházel na kraji stezky vedoucí z Řečkovic do Jinačovic – za kasárnami. Plánujeme se na materiál a výrobu kříže složit jako Řečkovičtí a Mokrohorští občané a farníci z okolních čtvrtí. Uměleckou realizaci provede sochař Patrik Vlček, se kterým výhledově plánujeme „Otevřené dílny“ pro aktivní veřejnost. Dílny bude moci navštívit každý, kdo má zájem o práci se dřevem. Rámcové představení záměrů můžete shlédnout na nástěnce, která se nachází venku na kostele.

Zveme nejen táborové děti na vyšívání s Eliškou. V neděli 12. 9. od 15 hod. na faře. S sebou jehlu na vyšívání a kdo má, může bavlnky, ale nejsou podmínkou.


Bohoslužby v příštím týdnu a jejich úmysly