Svátost pomazání nemocných

„Je někdo z vás nemocný­? Ať si zavolá představené církevní obce a ti ať se nad ním modlí a mažou ho olejem ve jménu Páně.“

Jak 5,14

Svátost pomazání nemocných je duchovní posilou. Je možné ji po domluvě přijmout kdykoliv, v kostele nebo doma, a to i opakovaně. Přijetí této svátosti v ústavu nebo v nemocnici je také možné a domlouvá se s místní duchovní správou, ale v tamních podmínkách je obtížnější najít prostor pro ztišení a soustředění. Proto je lepší, pokud to lze, přijmout tuto svátost před nástupem do nemocnice. Společné slavení této svátosti v naší farnosti se koná jednou za rok v únoru kolem svátku P. Marie Lurdské a Světového dne nemocných.