Svátost manželství

„...odevzdávám se Tobě a přijímám Tě za manžela/manželku. Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že Tě nikdy neopustím a že s Tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. K tomu ať mi pomáhá Bůh.“

Ze svatebního slibu

Je potřeba, aby aspoň jeden za snoubenců byl pokřtěn v katolické církvi. Domluvte se na farním úřadě nejméně 3 měsíce před zamýšleným termínem sňatku.  Snoubenci absolvují přípravu zpravidla pod vedením zkušeného manželského páru a při setkání s knězem si domluví podrobnosti svatebního obřadu a vyřízení potřebných dokumentů.

Nabízíme možnost „Příprav na manželství“.

Snoubenci, kteří hodlají uzavřít manželství během roku 2024, ať se přihlásí u o. Michala do poloviny října, aby mohli společně probrat možnosti příprav na manželství.

Naše farnost nabízí:

– přípravu na manželství v rodině (1 či více párů)

– přípravu na manželství s více páry ve farní herně

– přípravu s o. Michalem

V Brně jsou i další možnosti, – např. ve farnosti sv. Jakuba, v komunitě Emmanuel, v CENAP (Centrum naděje a pomoci), kde je možné kurz přípravy na manželství spojit s kurzem PPR (přirozeného plánování rodičovství).

Jedná se o vzdálenější přípravu na manželství, která je vhodná pro páry s vážnější známostí, které směřují do manželství. Celý cyklus je rozdělen do sedmi setkání, která probíhají v rodině vedoucího manželského páru. 

Nabízíme službu „Párové doprovázení manželů“, která spočívá v tom, že si můžete zvolit starší, již o něco zkušenější manželský pár a domluvit se s ním na setkání.

Tento pár je k doprovázení mladých manželů vyškolen, a to tak, abyste s ním mohli hovořit o věcech, které nějak s vaším začínajícím manželstvím souvisejí. Je zcela na vaší svobodné vůli, o čem ten hovor bude, jak bude dlouhý a jak se uskuteční.