Aktuality

Velký rozvod nebe a pekla

… účastníci zájezdu z předpeklí do přednebí nejsou schopni změnit svoje pozemské uvažování a to jim právě brání ve vstupu do ráje.

Více »

Církev na kolenou

Kolikrát jsme to jenom slyšeli, že se máme modlit… ale zrovna teď máme tolik napilno s jinými věcmi.

Více »

Biřmování

Od 16. září začne ve farnosti příprava na přijetí biřmování. Můžete se hlásit u otce Michala.

Více »

FULL of LIFE

V sobotu 20. května proběhl 4. ročník křesťanského open air festivalu FULL of LIFE . Podívejte se na fotky a video z festivalu. Můžete si také poslechnout přednášku P. Vojtěcha Kodeta a Marka Nováka a nechat se obdarovat jejich slovem.

Více »

Přímluvná modlitba

Přímluvná modlitba je způsob modlitby, kdy se dvojice i několik lidí (přímluvců) pomodlí za konkrétního člověka a jeho problémy. Může to být např. modlitba za uzdravení, odpuštění, duchovní ochranu, prosba za Boží vedení při důležitých životních rozhodnutích atd.

Více »

Jak pulsujeme?

Jak pulsujeme