Mše svatá na úmysl dárce – intence

Mešní intence je úmysl, s nímž kněz slaví mši svatou. Úmysl nestanovuje jen on – i jeho farníci mohou zadat vlastní úmysl, na který chtějí nechat mši svatou sloužit. Církevní právo zároveň stanovuje, že farář má povinnost sloužit každou neděli jednu mši svatou za sobě svěřený lid (intence za farníky). Tato mše má tu výhodu, že ji mohou právem všichni členové farnosti považovat za svou a ve chvíli ticha po první výzvě „modleme se“ předložit Bohu vlastní úmysl. 

Termín zapisování vlastních úmyslů mší svatých na čtvrtletí dopředu je oznamován v nedělních ohláškách (zpravidla dva měsíce před začátkem nového čtvrtletí). Příslušnou prosbu i termín dohodněte v sakristii před nebo po skončení mše svaté.

Dohodnuté úmysly bývají zveřejněny ve farním zpravodaji a v přehledu mší svatých.