Farní Charita

Farní charita Řečkovice je součástí Diecézní charity Brno a farnosti Řečkovice. Zaměřuje se především na pomoc potřebným ve farnosti, seniorům, dětem, nemocným, osamělým, lidem bez domova, rodinám v nouzi. Podílí se rovněž na mimořádné humanitární pomoci i mimo rámec farnosti.

Oficiální koordinační tým farní Charity tvoří Romana Kestlerová, Lucie Chytilová, Irena Prokšová a Jana Prchalová. 

Naší hlavní vizí je věnovat se především potřebám naší farnosti. Jsme otevřené jakýmkoliv nápadům, podnětům i spolupráci z vaší strany a rády pomůžeme nebo zprostředkujeme pomoc konkrétním potřebným lidem z naší farnosti. Jen potřebujeme vědět, kdo to je a co potřebuje, tak nás neváhejte kontaktovat.

Irena Prokšová, tel.: 605 209 613,
Lucie Chytilová, tel.: 731 625 785,
Romana Kestlerová, tel.: 728 751 858,
Jana Prchalová, tel.: 721 308 804.

Pro emailovou komunikaci prosím používejte adresu charita.reckovice@gmail.com.

Naše činnost je na dobrovolné bázi bez finanční odměny, avšak pro některé finančně podporované projekty, pomoc v nouzi potřebným či další aktivity farní Charity se neobejdeme bez vaší finanční pomoci.

Pro alespoň malé příspěvky od vás farníků je umístěna v kostele kasička (vzadu v kostele pod kůrem vedle nástěnky farní Charity).

Pokud byste chtěli přispět větší částkou, je možné poslat peníze na účet č. 1583741621/0100, variabilní symbol 172 a my vám rády zajistíme vystavení potvrzení o přijetí daru pro snížení daňového základu.

Kasičku můžete i nadále využít pro lístečky s prosbou o konkrétní pomoc či s nabídkou Vaší pomoci.

Tabulka s výsledky Tříkrálové sbírky za farnost je na nástěnce Charity a zde viz níže. Celkem bylo vybráno 212 712,– Kč (30 pokladen), z toho 3 pokladny před kostelem 27 866,– Kč. Všem štědrým dárcům, koledníkům a koordinátorovi Češovi Ulrichovi jménem Charity děkujeme!

 

tříkrálová sbírka výsledky 2024