Farní Charita

Děkujeme paní Martě Ocetkové a paní Marii Bursové za dlouholeté vedení farní Charity. Koncem roku 2021 se rozhodly svoji činnost ukončit a předat dalším zájemcům a my jsme se chytly. 😊 Ypsilon je tam správně, jedná se totiž pouze o ženy. Vedoucí farní Charity byla námi jednomyslně zvolena Irena Prokšová, tajemnicí Jana Prchalová a hospodářkami se staly Lucie Chytilová a Romana Kestlerová, která se zároveň ujala funkce nástěnkářky.

Chtěly bychom pokračovat v úspěšných projektech, jako bylo pletení obvazů pro malomocné a sbírka pro organizaci Likvidace lepry.

Naší hlavní vizí je věnovat se především potřebám naší farnosti. Jsme otevřené jakýmkoliv nápadům, podnětům i spolupráci z vaší strany a rády pomůžeme nebo zprostředkujeme pomoc konkrétním potřebným lidem z naší farnosti. Jen potřebujeme vědět, kdo to je a co potřebuje, tak nás neváhejte kontaktovat.

Dáváme k dispozici naše kontakty:

Irena Prokšová, tel.: 605 209 613,
Lucie Chytilová, tel.: 731 625 785,
Romana Kestlerová, tel.: 728 751 858,
Jana Prchalová, tel.: 721 308 804.

Pro emailovou komunikaci budeme používat nově zřízenou adresu charita.reckovice@gmail.com.

Naše činnost je na dobrovolné bázi bez finanční odměny, avšak pro některé finančně podporované projekty, nákup příze pro pletení obvazů, pomoc v nouzi potřebným či další aktivity farní Charity se neobejdeme bez vaší finanční pomoci.

Pro alespoň malé příspěvky od vás farníků je umístěna v kostele kasička (vzadu v kostele pod kůrem vedle nástěnky farní Charity). Pokud byste chtěli přispět větší částkou, je možné poslat peníze na účet č. 1583741621/0100, variabilní symbol 172 a my vám rády zajistíme vystavení potvrzení o přijetí daru pro snížení daňového základu.

Kasičku můžete i nadále využít pro lístečky s prosbou o konkrétní pomoc či s nabídkou Vaší pomoci.

Aktuálně