Svátost smíření

„Ať Ti skrze tuto službu církve odpustí hříchy a naplní Tě pokojem…“

Modlitba před udělením rozhřešení

Příležitost k přijetí svátosti smíření je většinou ve všední dny 30 minut přede mší svatou nebo podle individuální domluvy s knězem, v době adventní a postní také v mimořádných termínech viz ohlášky. Je možné požádat o návštěvu kněze v domácnosti – především u seniorů a nemocných. Také je možné využít zpovědní službu v kostele u Kapucínů.

Jako pomůcku při přípravě na svátost smíření je možné použít některé texty Písma, nebo zpovědní zrcadlo. Příklady zpovědních zrcadel na serveru Pastorace.cz  jsou tyto: ZákladníPodle manželského slibuPro motoristyPro děti, zpovědní zrcadlo, které uvádí liturgická kniha „Obřady pokání“ nabízíme zde.

zpověď