Farní knihovna

Zveme vás do farní knihovny, která je otevřena každou neděli po ranní mši svaté a po půl deváté, to je asi od čtvrt na devět do desáté hodiny. V tento čas knížky půjčuje některý z knihovníků. V případě, že si někdo zapůjčí knihu v nepřítomnosti knihovníka, prosíme, aby se zapsal do Knihy výpůjček, která se bude povalovat na některém volném místě. Při zařazování knih zpět do knihovny dbejte prosím pořádku dle signatury. O toto prosíme pro již zmíněnou přehlednost knihovny a také proto, že při jejím pořádání vznikl u nás jistý pedantismus, který se projeví frustrací při každém nepořádku. Tímto děkujeme.

Knížky v seznamu i v knihovně jsou uspořádány do několika oddílů (např. Beletrie, Poezie, Manželství,… ) a v nich abecedně dle příjmení autora. Velké písmeno oddílu a první tři písmena ve jménu autora tvoří pak signaturu (štítek na hřbetě knihy), která slouží k přehlednosti a rychlé orientaci.

Budeme rádi, když si budete knížky půjčovat a číst je, protože od toho tu jsou. Moc by nás mrzelo, kdyby si někdo nemohl knihu půjčit jenom proto, že nemůže dojít na faru do knihovny. Pro tento případ a jiné potřeby uvádíme níže naše e-mailové adresy a telefonní čísla.

A protože prostory farní knihovny jsou omezené, objevila se v digitální databázi kategorie Mimo knihovnu. To je takový eufemismus pro to, že leží u nás ve sklepě. V případě, že si takovou knihu chcete zapůjčit, využijte prosím níže uvedených kontaktů, domluvíme se na předání. Stejnou cestou se můžete dostat ke knihám na rozdání. Někdy totiž od vás dostaneme knihy, které již v knihovně máme či se nám nehodí a tímto se jim pokusíme prodloužit život.

honza.votava@volny.cz  774 662 792

mirek.votava@gmail.com  603 163 683

Vaši knihovníci Honza a Mirek Votavovi

Vnitřní mlčení

Pamětliv slov Karla Rahnera, že křesťan třetího tisíciletí buď bude mystikem, nebo nebude vůbec, tak abych vůbec byl, jsem přečetl pár knih o cestě k Bohu skrze zkušenost.

Více »

Katalog farní knihovny