Výuka náboženství

Výuka náboženství ve školním roce 2022/2023

Výuka náboženství probíhá jen na faře.

Do předškolního náboženství chodí děti od 4 let.

Příprava dětí na 1. sv. přijímání probíhá v rámci výuky náboženství.

Příprava na přijetí svátosti biřmování momentálně neprobíhá.

Zahájení výuky náboženství ve školním roce 2022/2023 bude v týdnu od 19. 9. 2022. 

Třída

Čas

Vyučující

předškolní děti I. skupina

úterý v 16.00

Ludmila Suchá, Zdislava Suchá

předškolní děti II. skupina

úterý v 17.00

Ludmila Suchá

I. třída (v herně)

úterý v 17.00

Monika Matalová

II. třída (v herně)

úterý v 16.00

Monika Matalová

III. třída (na faře)

pondělí v 15.00

P. Michal Seknička

IV. třída (v herně)

pondělí v 16.00

Karolína Kolářová

V. třída (na faře)

pondělí v 16.00

Klára Suchá

VI. třída (na faře)

pondělí v 17.00

Karolína Kolářová

II. stupeň ZŠ 7. - 9. třída (na faře)

pondělí v 16.15

P. Michal Seknička

SŠ mladší (na faře)

čtvrtek v 19.15

formou společenství, P. Michal Seknička

SŠ starší (na faře)

pondělí v 19.30

formou společenství, P. Michal Seknička