Výuka náboženství

Výuka náboženství ve školním roce 2023/2024

Výuka náboženství probíhá jen na faře.

Do předškolního náboženství chodí děti od 4 let.

Příprava dětí na 1. sv. přijímání probíhá v rámci výuky náboženství. intenzivnější příprava bude od středy 21. února vždy po mši sv. zaměřené na děti.

Od poloviny září 2023 probíhá příprava na biřmování, které bude udělováno v neděli 20. října 2024 při mši sv. v 10:00. 

Třída

Čas

Vyučující

předškolní děti

pondělí v 17.00

Ludmila Suchá
I. třída (v herně)

pondělí v 17.15

Monika Matalová

II. třída (v herně)

pondělí v 16.15

Monika Matalová

III. třída (na faře)

úterý v 15.00

P. Michal Seknička

IV. třída (na faře)

úterý v 16.00

Karolína Kolářová

V. třída (na faře)

úterý v 17.00

Tereza Sísová

VI. a VII. třída (zasedačka)

pondělí v 16.00

Klára Suchá

8. - 9. třída (v herně)

úterý v 16.15

P. Michal Seknička