Adorace, modlitby, pobožnosti

Adorace za obnovu víry ve farnosti a povolání ke kněžské a jáhenské službě se koná v neděli večer.

Večery chval bývají každou první sobotu v měsíci od 20 hod.

Adorace se zpěvy z Taizé bývá každou třetí sobotu v měsíci od 20 hod.

Růženec se společně modlíme každého 13. v měsíci a v říjnu.

Litanie k Panně Marii se společně modlíme v květnu. 

Společná křížová cesta bývá v postní době v pátek od 17.30 a v neděli odpoledne.

Součástí úterní mše svaté jsou večerní chvály

Každý 1. čtvrtek v měsíci po ranní mši sv. je adorace za kněze. 

V pátek před mší svatou se modlíme korunku k Božímu milosrdenství.

V sobotu po mši svaté je pobožnost k Panně Marii Matce ustavičné pomoci.

Příležitost ke společné praxi křesťanské meditace je každé liché úterý (o prázdninách každou lichou středu) po večerní mši svaté, tedy cca od 18.45 v kostele sv. Vavřince.

Další modlitby, pobožnosti a případné změny v ohláškách.