Mše svaté

Úterý 18:00 (pozor změna!)

Středa 18:00 (ve školním roce zaměřená na děti)

Čtvrtek 7:00

Pátek 18:00

Sobota 7:00

Neděle 7:15 | 8:30 | 10:00 (mimo prázdniny)

Neděle 7:15 | 9:00 (o prázdninách)

 

Případné změny jsou uvedeny v ohláškách

Nedělní liturgické texty

Najdete na webu katolik.cz 

Úmysly nejbližších mší svatých

Sobota 15. 6. 2024
 • 7:00 za ministranty naší farnosti

Neděle 16. 6. 2024
 • 7:15 za farní společenství

 • 8:30 za zemřelého manžela Vladislava Kolaříka a živou a zemřelou rodinu

 • 10:00 za dary Ducha Svatého pro vnoučata

Úterý 18. 6. 2024
 • 18:00 na úmysl dárce

Středa 19. 6. 2024
 • 18:00 za Boží ochranu a dary Ducha Svatého

Čtvrtek 20. 6. 2024
 • 7:00 za zemřelého manžela Vlastimila a živou rodinu

Pátek 21. 6. 2024
 • 18:00 za dar zdraví pro otce Pavla, poděkování za dar kněžsví a jeho maminku

Sobota 22. 6. 2024
 • 7:00 za živou a zemřelou rodinu Maeovu a Judovu

Neděle 23. 6. 2024
 • 7:15 na poděkování za 50 let života syna a požehnání pro jeho rodinu

 • 8:30 za zemřelého manžela Pavla, syna Petra, rodiče z obou stran a živou rodinu

 • 10:00 za farní společenství

Pondělí 24. 6. 2024
 • 18:00 za zemřelou Miladku Vondrouškovou, zemřelé manžele Budínovy a duše v očistci

Středa 26. 6. 2024
 • 18:00 na úmysl dárce

Čtvrtek 27. 6. 2024
 • 7:00 za varhaníky naší farnosti

Pátek 28. 6. 2024
 • 18:00 za farní evangelizační buňky

 • 18:00 za zemřelou Evu Kmoníčkovou

Sobota 29. 6. 2024
 • 8:00 za zemřelé - zvláště za ty, kteří nás v tomto měsíci opustili

Neděle 30. 6. 2024
 • 7:15 za farní společenství

 • 8:30 za zemřelého manžela a živou rodinu

 • 10:00 na poděkování