Mše svaté

Pondělí 18:00 (mimo prázdniny)

Středa 18:00 (ve školním roce zaměřená na děti)

Čtvrtek 7:00

Pátek 18:00

Sobota 7:00

Neděle 7:15 | 8:30 | 10:00 (mimo prázdniny)

Neděle 7:15 | 9:00 (o prázdninách)

 

Případné změny jsou uvedeny v ohláškách

Nedělní liturgické texty

Najdete na webu katolik.cz 

Úmysly nejbližších mší svatých

Sobota 4. 2. 2023
 • 7:00 za zemřelého P.Bedřicha Provazníka, Bohuslava Navrátila, manželku Boženu a její rodiče

Neděle 5. 2. 2023
 • 7:15 za zemřelého manžela Antonína, za živou a zemřelou rodinu Tomáškovu a Kazdovu

 • 8:30 za zemřelého Jiřího Milara, dvoje rodiče, sestru Bohuslavu a Boží pomoc a ochranu pro děti a vnoučata

 • 10:00 za farní společenství

Pondělí 6. 2. 2023
 • 18:00 za dar zdraví pro Veroniku

Středa 8. 2. 2023
 • 18:00 na úmysl dárce

Čtvrtek 9. 2. 2023
 • 7:00 za nenarozené děti a jejich rodiče

Pátek 10. 2. 2023
 • 18:00 za zemřelou a živou rodinu Radiměřovu

Sobota 11. 2. 2023
 • 7:00 na poděkování za dar života s prosbou o dary Ducha Svatého pro celou rodinu

Neděle 12. 2. 2023
 • 7:15 za farní společenství

 • 8:30 za nemocné, kteří přijmou pomazání nemocných

 • 10:00 za zemřelé rodiče z obou stran, P. Ivana Pešu a živou rodinu Trnkovu a Černých

Pondělí 13. 2. 2023
 • 18:00 na úmysly dárců

Středa 15. 2. 2023
 • 18:00 na úmysl dárce

Čtvrtek 16. 2. 2023
 • 7:00 za seniory naší farnosti

Pátek 17. 2. 2023
 • 18:00 na poděkování za 55 let společného života spolu se sestrou a jejím manželem

Sobota 18. 2. 2023
 • 7:00 na úmysl dárce

Neděle 19. 2. 2023
 • 7:15 za živou a zemřelou rodinu

 • 8:30 za farní společenství

 • 10:00 za Magdalenu a Marii Ostrou, živou a zemřelou rodinu Ostrou, Bílkovu a Prchalovu

Pondělí 20. 2. 2023
 • 18:00 za zemřelou manželku Marii a rodiče a prarodiče

Středa 22. 2. 2023
 • 7:00 na úmysl dárce

 • 18:00 na poděkování za dar života pro dceru a dary Ducha Svatého pro celou rodinu

Čtvrtek 23. 2. 2023
 • 7:00 na úmysl dárce

Pátek 24. 2. 2023
 • 18:00 za skauty

Sobota 25. 2. 2023
 • 7:00 za zemřelé - zvláště za ty, kteří nás v tomto měsíci opustili

Neděle 26. 2. 2023
 • 7:15 za farní společenství

 • 8:30 na poděkování za dar života

 • 10:00 na poděkování za 20 let života s prosbou o Boží požehnání a plnost darů Ducha Svatého

Pondělí 27. 2. 2023
 • 18:00 na úmysl dárce