Svátost biřmování

Svátost křesťanské dospělosti. Dospělý člověk se vědomě rozhoduje pro víru. Uděluje se obvykle okolo svátku Seslání Ducha Svatého. Přijetí této svátosti obvykle předchází důkladná příprava (cca 1 rok).

Svátostí biřmování pokračují pokřtění v cestě uvádění do křesťanského života. Skrze ni totiž přijímají Ducha Svatého, kterého Pán seslal v den letnic na apoštoly.

Tento dar Ducha Svatého dokonaleji připodobňuje křesťany Ježíši Kristu a naplňuje je silou, aby mohli Kristu vydávat svědectví, a tak ve víře a lásce vytvářet jeho tajemné tělo. Věřícím se přitom vtiskuje charakter neboli pečeť Páně, takže svátost biřmování nelze opakovat.

biřmování