Duchovní péče o nemocné

Otec Michal navštěvuje nemocné zpravidla první pátek v měsíci. O návštěvu můžete požádat po mši svaté v sakristii nebo viz kontakt