Duchovní péče o nemocné

Naši milí nemocní a senioři,

každoročně slavený světový den nemocných, který připadá na památku Panny Marie Lurdské 11. února, je příležitostí, abychom svou pozornost více věnovali Vám, kteří žijete sami nebo ve svých rodinách a také na ty, kdo se o Vás starají. 

Stáří a nemoc člověka často vyloučí ze společnosti. Mnohým z Vás zdravotní stav nedovoluje, abyste navštěvovali bohoslužby. To ale neznamená přestat duchovně žít a přijímat svátosti. Za to, že také díky Vašim modlitbám a obětem je naše farnost tak živá, bychom Vám chtěli při této příležitosti moc poděkovat.
I když už nemůžete do kostela mezi nás přijít, jsme s Vámi stále duchovně spojeni.
Pro Vaše povzbuzení a posilu jsou každý měsíc slouženy dvě mše svaté. Za seniory některý všední den a za nemocné vždy na první pátek. Tento den můžete také využít nabídku našich kněží a při jejich návštěvě ve svých domovech slavit svátost smíření, přijmout svátost pomazání nemocných a Eucharistii. 
Proto se, prosím, neostýchejte kdykoliv ozvat. Otcové Michal a Jindřich Vás rádi navštíví u Vás doma a poslouží Vám tímto způsobem. Ve farnosti máme také několik akolytů (pověřených služebníků k podávání Eucharistie), kteří Vám mohou Eucharistii po domluvě přinést.
Prosíme touto cestou i Vás, kteří o tyto naše sestry a bratry pečujete, abyste svým blízkým tuto službu dovedli zprostředkovat, zvláště když víte, že Váš rodič či prarodič je věřící a chodil pravidelně do kostela. Návštěvu si můžete domluvit přímo s otcem Michalem, Jindřichem, některým z akolytů, nebo nahlásit kontakt v sakristii a my jim ho pro další domluvu s Vámi předáme.

(aktualizovaný text z Rožně 1/2021)