Aktuality

Kategorie

Adorace „24 hodin s Pánem“

Zveme k adoraci a tiché přímluvné modlitbě od pátku 22. září od 19.00 hod. do soboty 23. září 19.00. V pátek od 19 do 21 hod je také možnost přijetí svátosti smíření a přímluvné modlitby.

Více »

Velký rozvod nebe a pekla

… účastníci zájezdu z předpeklí do přednebí nejsou schopni změnit svoje pozemské uvažování a to jim právě brání ve vstupu do ráje.

Více »

Církev na kolenou

Kolikrát jsme to jenom slyšeli, že se máme modlit… ale zrovna teď máme tolik napilno s jinými věcmi.

Více »