Farní rady

Pastorační rada

Pastorační rada je poradním a pracovním orgánem faráře. Pastorační rada spolupracuje s farářem při vytváření farní obce tak, aby byla živým společenstvím věřících.

Úkolem pastorační rady je spolu s farářem posuzovat otázky týkající se farnosti, radit se o nich, nalézat možnosti řešení, usnášet se na opatřeních, poskytovat součinnost při realizaci nebo je přímo realizovat. Na základě znalostí situace farnosti se pastorační rada podílí se na vytváření pastoračního programu. Napište nám na prf.reckovice@gmail.com.

Kdo je v pastorační radě?

 • Milena Bořecká
 • Klára Dlabáčková
 • Augustin Dobeš
 • Lucie Chytilová
 • Karolína Kolářová
 • Helena Kosmáková
 • Zbyněk Matal
 • Radim Němeček
 • Pavel Rejman
 • Jana Škvařilová
 • Markéta Šmerdová
 • Roman Tesař

Zápisy z jednání

Ekonomická rada

Ekonomická rada je pomocný a poradní orgán faráře. Jejím úkolem je napomáhat tomu, aby majetek farnosti byl spravován s péčí řádného hospodáře. Napište nám na fer.reckovice@gmail.com.

 • Petr Prokš
 • Otto Schmidt
 • Kamila Schmidtová
 • Ondřej Vít