Hudba ve farnosti

„Tak jako je obraz malován barvami, je liturgie slavena zpěvem a hudbou.“

V současné době je kladen velký důraz na aktivní zapojení se věřících do slavení liturgie. Jednou z možností je také společný zpěv při mši svaté. Hudba má v liturgii nezastupitelné místo. Je prostředkem, který sjednocuje věřící a který pozvedá jejich modlitbu. Hudba umocňuje text modlitby, dokáže podpořit její smysl a působivost, dodává liturgii slavnostní ráz.

Varhaníci

Většina mší v řečkovickém kostele je doprovázena hrou na varhany. Za doprovodu řečkovických varhaníků zpíváme písně, žalmy a antifony, které reflektují aktuální liturgickou dobu, slavnost nebo svátek.

Schola

Schola je otevřené společenství lidí různého věku. Zpíváme moderní rytmické křesťanské písničky a liturgické zpěvy (žalm a ordinarium) při nedělních mších svatých v 10 hodin. Zkoušky jsou v neděli od 9 do 10 hod ve farní herně. Rádi mezi sebe přijmeme další zpěváky a hudebníky, kteří jsou ochotní věnovat čas a síly společnému zpívání. Schola funguje od roku 2008 a kromě pravidelného zpívání v neděli „na desáté“ zpívá např. na svatbách, křtinách, o noci kostelů, na festivalu Full of life a na celostátních setkáních Modliteb matek.

Sbor věčně mladých

Zkoušky momentálně neprobíhají. Informace  u vedoucí sboru Petry Pivoňkové, petpivonkova@seznam.cz.