Ohlášky 3. 10. 2021

27. neděle v mezidobí

V týdnu budou mše svaté podle běžného pořadu. Navíc bude ještě mše sv. u úterý v 7:00.

Nedělní adorace za obnovu víry ve farnosti bude od 18:30 do 19:30.

Ve středu večer je dětská mše svatá. Nácvik písniček na mši sv. bude od 17:45, zveme všechny děti.

Ve čtvrtek bude po mši sv. adorace za kněze.

V pátek v 10:00 je zde v kostele pohřeb paní Marie Jahodové.

V měsíci říjnu se budeme modlit společně růženec. V pondělí a pátek od 17:30, ve čtvrtek a v sobotu od 6:30 a v neděli od 6:45. Na Ořešíně je v říjnu modlitba růžence každý čtvrtek od 18:00.

Podzimní farní pouť do Ořechova, Dolních Kounic a Rajhradu se uskuteční v sobotu 16. října. Přihlásit se můžete v zákristii – cena je 170 Kč, děti do 12 let 70 Kč. Plánujeme navštívit otce Jana v jeho nové farnosti, v Dolních Kounicích synagogu a klášter Rosa coeli (letos 840 let od založení) a benediktinský klášter v Rajhradě. Ještě je několik volných míst.

V zákristii je k dostání stolní kalendář pro rok 2022 za 70 Kč. Koupí kalendáře podpoříte stavbu nového kostela v Brně- Líšni. Můžete si také zakoupit fotografie s historií Řečkovického kostela.

Jsou ještě volné termíny pro úmysly mší sv. na prosinec.

Od této neděle můžete dávat – do schránky připravené na oltáři Sv. Kříže – lístečky se jmény zemřelých k přímluvám při pobožnosti za zemřelé, která bude v kostele v neděli 31. října. Prosíme, pište jména čitelně tiskacím písmem.

K Roku sv. Ludmily si chceme ve farnosti připomenout z čeho jsme vyrostli a jaké přinášíme plody. Ke ztvárnění tohoto živého stromu farnosti v kostele potřebujeme, abyste přinesli do zákristie fotografii vaší rodiny a na její zadní stranu napsali jména všech rodinných příslušníků.

Po mši sv. se bude rozdávat nové číslo Rožně.