Ohlášky 31. 10. 2021

31. neděle v mezidobí

V týdnu budou mše svaté podle běžného pořadu, navíc budou mše v úterý 2. 11.  v 7:00 a v 18:00.

Dnes v 15:00 bude v kostele pobožnost za zemřelé, po ní půjdeme společně na hřbitov.

Nedělní adorace za obnovu víry ve farnosti bude od 18:30 do 19:30.

Náboženství pro 3. ročník bude jako obvykle v pondělí na faře od 15.00 hod. Náboženství pro 7.- 9. ročník a středoškolská společenství tento týden nejsou.

1.listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den můžete při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce a vyloučení veškeré náklonnosti k jakémukoliv hříchu, a to i všednímu) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a Vyznání víry.

Od 1. do 8. listopadu můžete získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné jen duším v očistci, jestliže po splnění obvyklých podmínek navštívíte hřbitov a pomodlíte se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze při návštěvě hřbitova získat takovýmto způsobem odpustky částečné.

Svátost smíření není nutné přijímat každý den. Stačí ji vykonat před začátkem týdne modliteb za zemřelé, v jeho průběhu, nebo až v dalších dnech po jeho skončení. Svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce jsou nutné každý den, kdy chcete plnomocný odpustek získat.

aktualizováno: Odpustky za zemřelé rozšířeny na celý listopad

Svátost smíření bude možné tento týden přijmout také v pondělí již od 17 hod a v neděli před desátou mší svatou.

Středa 3. listopadu je adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře. Začátek bude v 8:30, společné ukončení od 17:30. Na oltáři Sv. Kříže je půlhodinový rozpis pro soukromou adoraci. Prosíme, zapište se, aby kostel nezůstal prázdný.

Ve středu je dětská mše svatá.

Ve čtvrtek bude po mši sv. adorace za kněze.

Pátek je první v měsíci, otec Jindřich bude během dne navštěvovat nemocné a od 17 hod. bude tichá adorace a příležitost ke slavení svátosti smíření.

V sobotu se v našem kostele v 10:00 rozloučíme s panem Jiřím Ševčíkem.

V sobotu bude od 20:00 večer chval.

Stále ještě přinášejte do zákristie fotografie vaší rodiny ke ztvárnění živého stromu farnosti. Na zadní stranu napište jména všech rodinných příslušníků.

Od zítřka do vánoc můžete do kostela přinést rozbité, staré nebo nepoužívané růžence. Budou předány osobě, která je umí opravit a sestavit nové a zdarma je pak rozdává dál a za dárce se modlí. Na stolku pod kůrem bude k tomuto účelu připravena označená krabice.

Velké díky za vaši štědrost o misijní neděli, sbírka byla 19 500,– Kč a na misijní koláč jste přispěli částkou  12 000,– Kč. Také děkujeme všem, kteří se na misijním koláči podíleli.