Může mě vůbec Bůh použít?

Existuje mnoho důvodů, proč by mě Bůh neměl povolat.

Neměj však obavy. Jsi v dobré společnosti:

Mojžíš koktal. 

Davidovi nepadlo brnění.

Marek byl zamítnut Pavlem.

Timotej měl žaludeční vředy.

Ozeášova žena byla prostitutka.

Jediným vzděláním Amose byla škola v prořezávání fíkovníku.

Jákob byl lhář.

David měl milostné pletky.

 

Šalamoun byl velmi bohatý.

Ježíš byl velmi chudý.

Abrahám byl příliš starý.

David byl příliš mladý.

Petr měl obavy ze smrti.

Lazar byl mrtvý.

Jan byl na sebe příliš přísný.

Noemi byla vdova.

Pavel byl vrah stejně jako Mojžíš.

Jonáš utíkal před Bohem.

Miriam, sestra Možíšova, byla drbna.

 

Gedeon a Tomáš pochybovali.

Jeremiáš dělal ze sebe šaška, měl deprese a sebevražedné úvahy.

Eliáš trpěl syndromem vyhoření.

Jan Křtitel byl křikloun a buřič.

Marta byla příliš starostivá.

Marie mohla být líná.

Samson měl dlouhé vlasy.

Noe byl opilý.

Umíš si představit, jak Mojžíš rychle vzplanul?

A co teprve Pavel či Petr?

 

Ale Bůh nevyžaduje přijímací pohovor.

On nenajímá a nepropouští jako většina zaměstnavatelů,

protože On je mnohem více náš Otec než náš Zaměstnavatel.

On se nedívá na finanční zisky a ztráty.

On není předpojatý, stranický.

On neposuzuje. On není nepřející.

On nehledí na poslední módu.

On není halasný.

On není hluchý k našemu pláči.

On není slepý k našim potřebám.

 

Bůh nám dává své dary zadarmo, nakolik se mu otevřeme.

To je nádherné.

 

Satan říká: „Nemáš žádné zásluhy!“

Ježíš říká: „O co jde? Já mám!“

Satan se dívá zpět a vidí naše chyby.

Bůh se dívá zpět a vidí kříž.

 

 Buď si jistý, že existuje mnoho důvodů, proč by nás Bůh neměl povolat. 

 

Ale jestliže Ho milujeme, jestliže po Něm toužíme,

On nás použije vzdor tomu, kdo jsme, kde jsme byli,

co jsme prožili či jak vypadáme!

 

Modlím se, abychom jako křesťané vystoupili z naší omezenosti

do neomezené Boží přirozenosti.

Tehdy naše touha po Bohu a po sdílení se s Ním roztrhá na cucky naše hranice, omezení.

(Zdroj: www.pastorace.cz, převzato z časopisu Rodinný život)