Ohlášky 2. 1. 2022

2. neděle po Narození Páně

Mše svaté v tomto týdnu budou v pondělí, ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 18:00, v úterý, ve čtvrtek a v sobotu v 7:00.

Ve čtvrtek 6. 1. na Slavnost Zjevení Páně tedy bude mše sv. ráno i večer a bude při ní žehnání vody, kadidla a křídy.

Mimořádně bude mše svatá také v úterý ráno v 7:00.

Kostel k prohlídce betléma bude otevřený i dnes od 14:00 do 17:00. 

Nedělní adorace za obnovu víry ve farnosti je od 18:30 do 19:30.

Ve středu je dětská mše svatá a po ní v 19:15 na faře setkání farní charity.

Ve čtvrtek bude po večerní mši sv. adorace za kněze.

Pátek je první v měsíci, pan farář bude navštěvovat nemocné. Prosím, nahlašujte vaše nemocné v zákristii. Od 17:00 bude tichá adorace a současně možnost přijmout svátost smíření.

V sobotu bude od 20:00 večer chval.

V pátek 14. ledna bude v 17:00 na faře ministrantská schůzka. Zveme všechny, i začínající ministranty.