Ohlášky 9. 1. 2022

Svátek Křtu Páně

Mše svaté v tomto týdnu budou v pondělí, ve středu, a v pátek v 18:00, ve čtvrtek a v sobotu v 7:00.

Nedělní adorace za obnovu víry ve farnosti je od 18:30 do 19:30.

Středeční mše sv. bude dětská a po ní v 19:15 na faře setkání pastorační rady.

Ve čtvrtek bude po mši sv. snídaně na faře. V kostele bude modlitba růžence za mír ve světě od 17:30.

V pátek 14. ledna bude v 17:00 na faře ministrantská schůzka. Zveme všechny, i začínající ministranty.

V sobotu bude od 20:00 adorace se zpěvy z Taizé.

Spolu s vánoční dobou končí také sbírka na likvidaci lepry. Využijte dnešní poslední možnost k příspěvku. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Spolek Varhany pro Královo Pole srdečně zve na Vánoční benefiční koncert, který se koná dnes v 16:30 v kostele Nejsvětější Trojice v Králově Poli.

Již čtvrt roku jsou v provozu nové internetové stránky farnosti. Je to příležitost zeptat se, zda vám něco na stránkách nechybí, či co byste chtěli upravit. Za všechny reakce předem děkujeme.  

V pátek 14. ledna bude v 17:00 na faře ministrantská schůzka. Zveme všechny, i začínající ministranty.