Ohlášky 16. 1. 2022

2. neděle v mezidobí

Mše svaté v tomto týdnu budou v pondělí, ve středu, a v pátek v 18:00, ve čtvrtek a v sobotu v 7:00. Navíc bude mše sv. v úterý k zahájení týdne modliteb za jednotu křesťanů – památka Panny Marie Matky jednoty křesťanů.

Nedělní adorace za obnovu víry ve farnosti je od 18:30 do 19:30.

V úterý bude od 18:00 na faře setkání ekonomické rady.

Středeční mše sv. bude dětská.

Ve čtvrtek bude po mši sv. setkání seniorů, téma a motto ZDRAVÍ – Nejen duše a těla.

Ekumenická bohoslužba v rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů bude v našem kostele ve čtvrtek 20. ledna od 18:00 hodin – viz pozvánka a plakát na venkovní nástěnce.

V pátek se v našem kostele rozloučíme ve 12:00 s panem Vladimírem Potůčkem a od 19:00 bude na faře setkání katechetů.

Příští neděli, tj. 23. ledna bude Sbírka na podporu biblického apoštolátu.

Všechny, kterým leží na srdci to, aby se mezi námi, v rodinách, v naší zemi, v Evropě…šířilo Boží požehnání, zveme na 24hodinovou adoraci, která začíná v pátek 28. ledna v 19:00 a bude zakončena v sobotu 29. ledna v 19:00. Zapsat se můžete do tabulky na stránkách farnosti.