Ohlášky 6. 2. 2022

5. neděle v mezidobí

Mše svaté v tomto týdnu budou v pondělí, ve středu, a v pátek v 18:00, ve čtvrtek a v sobotu v 7:00. 

Dnes je opět po každé mši svaté otevřena farní kavárna. Jste srdečně zváni. 

Na službu ve farní kavárně o dalších nedělích se můžete zapsat do tabulky

Nedělní adorace za obnovu víry ve farnosti je od 18:30 do 19:30.

Můžete nahlašovat úmysly mší svatých na březen a duben.

Ve středu již bude dětská mše sv. a v 19:00 setkání farní charity a v 19:15 setkání pastorační rady.

Ve čtvrtek bude po mši sv. snídaně na faře a ve 13:00 se v našem kostele rozloučíme s paní Anežkou Komárkovou.

V pátek bude další ministrantská schůzka. Začínáme v 17:00 na faře a celé setkání vyvrcholí v 18:00 slavením mše svaté. V 19:00 je pak na faře setkání katechetů.

Hromadné udílení svátosti pomazání nemocných při mších sv. příští neděli nebude – je to změna proti Rožni. Individuálně se v případě potřeby můžete domluvit s otcem Michalem. Nový termín bude včas oznámen. 

Na farních stránkách pod odkazem farnostreckovice.cz/synoda najdete instrukce pro předání výstupu synodálních skupinek. Případné dotazy vedoucích skupinek zodpoví buď farní koordinátor Pavel Rejman nebo farář Michal Seknička.