Ohlášky 24. 4. 2022

Ohlášky 24. 4. 2022 – 2. neděle velikonoční.

Dnes je 2. neděle velikonoční, neděle Božího milosrdenství.

Do farní kavárny se na tuto neděli nikdo nepřihlásil, na příští neděli zvou Blažkovi. Na službu o dalších nedělích se můžete zapsat do tabulky na stránkách farnosti.

Mladí talentovaní muzikanti řečkovické farnosti zvou na dnešní Benefiční koncert na podporu českých salesiánů v Bulharsku, začátek v 17:00 v našem kostele.

Od 18:30 do 19:30 bude adorace za obnovu víry ve farnosti.

Mše sv. v týdnu jsou v obvyklém pořadu.

V pondělí se v našem kostele ve 14:00 rozloučíme s paní Danuší Němcovou.

V úterý bude od 18:00 setkání ekonomické rady.

Na 24hodinovou adoraci, která začíná v pátek 29. dubna v 19:00 a bude zakončena v sobotu 30. dubna v 19:00 se můžete zapisovat na odkazu
adorace 24

Končí charitní akce Postní almužna – postní kasičky k sečtení Vaší podpory pro potřebné z Ukrajiny prostřednictvím naší farní charity můžete nejpozději do pátku odevzdat v zákristii.

Také se tam můžete přihlašovat na květnovou farní pouť 14. 5. do Přibyslavic  – program a bližší informace jsou na nástěnkách.

Vzadu na stolku jsou přihlášky na farní tábor v termínu od 13. do 20. srpna.
Přihlášky jsou k dispozici i na farních stránkách.