Ohlášky 1. 5. 2022

Ohlášky 1. 5. 2022 – 3. neděle velikonoční.

Dnes je 3. neděle velikonoční.

Minulou neděli se na benefičním koncertu na podporu českých salesiánů
v Bulharsku vybralo 17 262,- Kč. Srdečný dík všem účinkujícím a dárcům.

Do farní kavárny zvou po všech mších sv. Blažkovi a Handlarovi, příští neděli starší spolčo. Na službu o dalších nedělích se můžete zapsat do tabulky na stránkách farnosti.

Od 18:00 bude první májová pobožnost a po ní od 18:30 do 19:30 adorace za obnovu víry ve farnosti.

Mše sv. v týdnu jsou v obvyklém pořadu a po večerních mších sv. májové pobožnosti. Na Ořešíně budou májové pobožnosti u kapličky každý čtvrtek v 18:00. 

Ve čtvrtek bude po mši sv. adorace za kněze.

Pátek je první v měsíci, otec Michal bude navštěvovat nemocné, od 17:00 bude tichá adorace a příležitost ke svátosti smíření.

V sobotu 7. 5. bude od 20:00 večer chval.

Příští neděli 8. 5. bude od 15:00 před kostelem žehnání motorek.

Ještě se můžete přihlašovat na květnovou farní pouť do Přibyslavic 14. 5. – program
a bližší informace jsou na nástěnkách.

Příští sobotu 7. května  je od 9:00 na faře brigáda na úklid farního skladu a vyklizení farní kůlny. V  sobotu 21. května je pak od 9:00 brigáda na demolici kůlny na faře. Prosíme o pomoc, co největší množství farníků a předem Pán Bůh zaplať. Občerstvení pro brigádníky je zajištěno. Pro účast se zapisujte do tabulky na stránkách farnosti.Brigáda na demolici farní kůlny

V sobotu 7. května v 11.00 hod. budou mít zde v kostele svatbu Martin Vavrinec, narozen 24. března 1994 v Žilině, bytem Brigádnická 48, Mokrá Hora a Petra Vavrincová narozena 3. května 1995 v Brně, bytem Brigádnická 48, Mokrá Hora. Pokud někdo z vás ví o nějaké překážce, která by tomuto sňatku bránila, ať to oznámí faráři.

Farnost Brno-Křenová srdečně zve v neděli 8. května 2022 v 19:45 hod. na ekumenickou modlitbu se zpěvy z Taizé. Mše svatá před modlitbou začíná v 18:30 hod. Průběh: zpěvy, žalm, čtení z Písma, ticho, rozjímání, přímluvy, modlitba Páně, u kříže, zpěvy. Modlitbu zpěvem doprovodí sbor z Křenové.

Vzadu na stolku jsou přihlášky na farní tábor v termínu od 13. do 20. srpna.
Přihlášky jsou k dispozici i na farních stránkách.