Ohlášky 12. 6. 2022

Dnes je slavnost Nejsvětější Trojice. Od 18:30 do 19:30 bude adorace za obnovu víry ve farnosti.

Pán Bůh zaplať všem, kteří se jako pořadatelé či účinkující zapojili do páteční “Noci kostelů”.

Do farní kavárny se na tuto neděli nikdo nepřihlásil. Na službu o dalších nedělích se můžete zapsat do tabulky na stránkách farnosti.

Minulou neděli bylo na charitativní účely vybráno 26 907,- Kč a zisk z knižního bazaru na misie v Bulharsku činil 6 800,- Kč. Pán Bůh zaplať za vaši štědrost. 

Mše sv. v týdnu jsou v obvyklém pořadu.

V pondělí bude od 17:30 modlitba růžence za mír na světě.

Ve středu se v našem kostele ve 13:00 při mši svaté rozloučíme s panem Hugo Pluskalem, po dětské mši sv. bude na faře „Loučení se školním rokem“ – občerstvení bude zajištěno.

Ve čtvrtek je po mši sv. společenství seniorů – téma je MODLITBA – Darem pro mne a pro druhé.

V pátek se ve 14:00 při mši svaté rozloučíme s paní Bělou Göthovou.

Z pátku na sobotu bude na Ořešíně od 19:00 do 7:00 celonoční adorace.

V sobotu se uskuteční farní výlet dětí – odjezd je v 8:00 od kostela, večer bude od 20:00 adorace se zpěvy z Taizé.

Jsou ještě volné úmysly mší svatých na červenec, srpen a září – uzávěrka příštího čísla Rožně je v pátek 17. 6. 2022.

Vzadu na stolku jsou přihlášky do náboženství pro školní rok 2022/23. Přihlášky odevzdávejte u katechetek nebo v sakristii nejpozději do 30. června 2022.

Na farnostreckovice.cz/synoda jsme přidali synodní syntézu naší diecéze a také výstupy z dotazníků z naší farnosti. Prosíme zapisovatele z jednotlivých skupinek o kontrolu – pokud mezi výstupy ten svůj nenajdete, ozvěte se Pavlu Rejmanovi (603 171 286). Na podzim bychom rádi uspořádali společné setkání nad závěry synody a možnostmi jejich aplikace do života naší farnosti.

V sobotu 18. června 2022 při bohoslužbě v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně v 9:00 udělí biskup Vojtěch Cikrle kněžské a jáhenské svěcení – provázejme tyto kandidáty kněžství a jáhenství tento týden svými modlitbami.

Na příští neděli bude přeložena čtvrteční Slavnost Těla a Krve Páně, po mši sv. v 10:00 bude průvod s Nejsvětější Svátostí kolem kostela. 

Levný prázdninový pobyt v přírodě:
Vzhledem k účasti našich mladých na setkání mládeže v Hradci Králové jsme o týden posouvali termín farního tábora (na 13. – 20. srpna). V původním termínu 6. – 13. srpna je ale zapotřebí zajistit hlídání tábořiště, a tak nabízíme možnost prožít s rodinou nebo přáteli pohodový týden v indiánských tee-pee. Bližší informace u otce Michala.