Ohlášky 19. 6. 2022

Ohlášky 19. 6. 2022 – 12. neděle v mezidobí

Na dnešní den je v naší farnosti přeložena liturgická oslava Těla a Krve Páně. Po mši sv.
v 10:00 bude eucharistický průvod kolem kostela k oltáři u sochy sv. Jana Nepomuckého.
Od 18:30 do 19:30 je adorace za obnovu víry ve farnosti.

Do farní kavárny se na tuto neděli nikdo nepřihlásil, příští týden zve Farní evangelizační buňka Míly Bořecké. Na službu o dalších nedělích se můžete zapsat do tabulky na stránkách farnosti.

Pořad bohoslužeb od pondělí do pátku je v obvyklých časech, sobotní mše sv. začíná s ohledem na 100. výročí Orelského sletuv 8:00 a v neděli je mše sv. v 10:00 na Ořešíně.

V pondělí se ve 14:00 v našem kostele při mši sv. rozloučíme s panem Radomírem Nekudou.

V pátek je Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. V 16:30 začíná adorací triduum Modliteb matek (plakát je na nástěnkách). Od 17:30 bude modlitba růžence za farnost.
Po mši sv. začíná 24hodinová adorace, na kterou se se můžete zapisovat na odkazu adorace24 , kdo tuto možnost nemáte, přijďte se domluvit do zákristie. Adorace bude zakončena modlitbou moderovanou společenstvím Modliteb matek v sobotu od 18:00 do 19:00.

V sobotu si připomínáme 100. výročí Orelského sletu – slavná mše sv. začíná v 8:00. Mše svatá v 7:00 nebude – je to změna proti Rožni.

V neděli bude zakončení tridua Modliteb matek moderovanou adorací od 17:00 do 18:00 hodin. Na celé tridium jste všichni srdečně zváni. Nedělní adorace za obnovu víry ve farnosti je v obvyklém čase.

Vzadu na stolku jsou přihlášky do náboženství pro školní rok 2022/23. Přihlášky odevzdávejte u katechetek nebo v sakristii nejpozději do 30. června 2022.

Na farnostreckovice.cz/…oda jsme přidali synodní syntézu naší diecéze a také výstupy z dotazníků z naší farnosti. Prosíme zapisovatele z jednotlivých skupinek o kontrolu – pokud mezi výstupy ten svůj nenajdete, ozvěte se Pavlu Rejmanovi (603 171 286). Na podzim bychom rádi uspořádali společné setkání nad závěry synody a možnostmi jejich aplikace do života naší farnosti.

Levný prázdninový pobyt v přírodě:
Vzhledem k účasti našich mladých na setkání mládeže v Hradci Králové jsme o týden posouvali termín farního tábora (na 13. – 20. srpna). V původním termínu 6. – 13. srpna je ale zapotřebí zajistit hlídání tábořiště, a tak nabízíme možnost prožít s rodinou nebo přáteli pohodový týden v indiánských tee-pee. Bližší informace u otce Michala. 

Po demolici kůlny zůstal na farní zahradě zbytek dřevěných trámů a střešních latí. Je možnost si je zdarma odvézt jako palivo. Zájemci se obracejte na o. Michala.