Ohlášky 17. 7. 2022

Ohlášky 17. 7. 2022 – 16. neděle v mezidobí

Dnes je 16. neděle v mezidobí.

Nedělní adorace za obnovu víry ve farnosti je v obvyklém čase 18:30 – 19:30.

Do farní kavárny dnes po mši sv. v 9:00 zve Řečkovická mládež. Na službu
o dalších nedělích se  můžete zapsat do tabulky na stránkách farnosti.

Mše sv. v týdnu jsou v obvyklém pořadu, navíc bude ještě mše sv. v pondělí v 18:00.

Na 24. červenec připadá již druhý Světový den prarodičů a seniorů Tento den je možno získat plnomocné odpustky za obvyklých podmínek prarodičům, seniorům
a všem věřícím, kteří se v uvedený den zúčastní mše svaté, jíž bude Svatý otec předsedat ve Vatikánské bazilice, nebo různých akcí, které se budou konat po celém světě, pokud při tom budou vedeni opravdovým duchem pokání a lásky. Plnomocné odpustky lze získat rovněž pro duše v očistci.

Ve stejný den mohou být uděleny také věřícím, kteří věnují dostatek času návštěvě starých lidí v nouzi nebo v nesnázích, ať už osobně, nebo virtuálně.

Mohou je také získat staří lidé, kteří jsou nemocní, a všichni ti, kteří se z vážného důvodu nemohou vzdálit ze svých domovů a duchovně se zapojí do bohoslužeb Světového dne seniorů, přičemž obětují Bohu své modlitby, bolesti a utrpení.

Text Poselství papeže Františka ke 2. Světovému dni prarodičů a seniorů je
k dispozici pro ty, kteří nemají přístup k internetu vzadu na stolku.

Po demolici kůlny zůstal na farní zahradě zbytek dřevěných trámů a střešních latí. Je možnost si je zdarma odvézt jako palivo. Zájemci se obracejte na o. Michala.