Ohlášky 31. 7. 2022

Ohlášky 31. 7. 2022 – 18. neděle v mezidobí

Nedělní adorace za obnovu víry ve farnosti je v obvyklém čase 18:30 – 19:30.

Po adoraci bude v 19:30 na faře setkání táborových vedoucích.

Na službu do farní kavárny se můžete zapsat do tabulky na stránkách farnosti.

Mše sv. v týdnu jsou v obvyklém prázdninovém pořadu.

Ve čtvrtek bude po mši sv. ještě adorace za kněze moderovaná Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce.

Pátek je první v měsíci, otec Michal bude navštěvovat nemocné, od 17:00 bude tichá adorace a příležitost ke svátosti smíření.

V sobotu bude od 20:00 večer chval.

V neděli budou mše sv. v 7:15 v kostele a v 10:00 v hodovém areálu.

Svátek patrona řečkovické farnosti sv. Vavřince oslavíme již tradičně s jáhny brněnské diecéze ve středu 10. srpna. Prosíme šikovné pekaře a pekařky, aby se přišli do zákristie domluvit na pohoštění. Také zelenina a ovoce z vašich zahrádek budou vítány.

Prosíme také o materiální pomoc (trvanlivé potraviny) na farní tábor 13. – 20. 8. – můžete je přinášet do středy 10. 8. do zákristie. Pokud by někdo chtěl přispět finančně, může dát příspěvek do košíčku na oltáři sv. Rodiny. Veliké díky za každou formu pomoci.

Ohlášky svatby: V sobotu 6. srpna si svátost manželství udělí pan Ondřej Šimunek                    
z  Brna a slečna Kateřina Jílková z  Brna. Pokud někdo z vás ví o nějaké překážce, která by tomuto sňatku bránila, ať to oznámí faráři.

Vzkaz ze sekretariátu Sekce pro mládež:

Zveme Tě na Celostátní setkání mládeže od 9. do 14. srpna 2022 do Hradce Králové. Omlouváme se, ale v současné době se blížíme k naplnění kapacit pro ubytování a stravování. Pokud na setkání chceš přijet, vyplň přihlášku jako náhradník. Až pro Tebe najdeme ubytování a stravu, napíšeme Ti a poté budeš moci na setkání přijet.

Pokud chceš přijet bez ubytování a stravy, které si zařídíš sám, vyplň přihlášku náhradníka také. Po našem e-mailu a potvrzení se budeš moci setkání zúčastnit. Cena bez ubytování a stravy činí za jeden den 100 Kč, pokud se rozhodneš účastnit celého setkání, tak 500 Kč.

Přihlášku a více informací naleznete: https://celostatnisetkanimladeze.cz/index.php/prihlaska/