Ohlášky 21. 8. 2022

Ohlášky 21. 8. 2022 – 21. neděle v mezidobí

Nedělní adorace za obnovu víry ve farnosti je v obvyklém čase 18:30 – 19:30.

Na službu do farní kavárny se můžete zapsat do tabulky na stránkách farnosti.

Mše sv. v týdnu jsou v obvyklém prázdninovém pořadu. V neděli bude v kostele pouze mše sv. v 7:15. Slavnostní hodová mše bude v 10:00 v Ivanovicích.

V termínu od středy 24. do soboty 27. srpna se uskuteční 22. ročník pěší pouti na Velehrad. Letos poprvé vychází proud i z Řečkovic. Podrobnosti jsou na plakátu a stránkách farnosti. Zájemci hlaste se u otce Michala.

Na 24hodinovou adoraci, která začíná v pátek 26. srpna v 19:00 a bude zakončena v sobotu 27. srpna v 19:00 se můžete zapisovat na odkazu adorace24,  kdo tuto možnost nemáte, přijďte se domluvit do sakristie. Adorace může probíhat pouze, pokud bude zajištěna stálá přítomnost v kostele.

Biskupství brněnské pořádá ve školním roce 2022/2023 další ročník Teologického kurzu, který nabízí základní teologický přehled. Více informací, přihláška a kontakt na stránkách Diecézního katechetického centra kc.biskupstvi.cz. Přihlášky se podávají nejpozději do 15. 9. 

V úterý 30. a středu 31. srpna prosím, zejména mládež, o pomoc při dokončení kuchyně ve farní herně. Sraz bude vždy v 9:00 na faře.

V neděli 4. září od 15:00 bude na farní zahradě rozloučení s prázdninami a farní den, spojený se setkáním rodáků.