Ohlášky 9. 10. 2022

Ohlášky 9. 10. 2022 – 28. neděle v mezidobí

Nedělní adorace za obnovu víry ve farnosti je v obvyklém čase 18:30 – 19:30.

Do farní kavárny dnes po všech mších sv. zve jedna z farních buněk. Na službu o dalších nedělích se můžete zapsat do tabulky na stránkách farnosti.

Mše sv. v týdnu jsou podle běžného pořadu. Po celý měsíc říjen se budeme před mší sv. v pondělí, ve čtvrtek a v sobotu společně modlit růženec, ve středu po mši sv. bude desátek pro děti. Na Ořešíně je modlitba růžence každý čtvrtek od 18:00.

V pondělí se ve 13:30 v našem kostele rozloučíme s paní Jaroslavou Mrhačovou.

Ve středu bude mše sv. zaměřená na děti. Všechny děti i jejich rodiče zveme již na nácvik písniček od 17:45. Od 19:15 bude na faře setkání pastorační rady. 

Ve čtvrtek 13.10. je po mši svaté snídaně na faře od 17:30 v kostele modlitba růžence za mír ve světě.

V pátek bude na faře: od 9:00 společenství maminek, od 17:00 ministrantská schůzka
a od 19:00 „přespání na faře“ pro děti 1. stupně ZŠ, konec v sobotu mezi 8:00 a 9:00.
S sebou: spacák, karimatku, pyžamo, kartáček + pastu a ručník, na sebe: teplé sportovní oblečení. Ochotné maminky prosíme o trochu buchet na snídani.

Adorace se zpěvy z Taizé tuto sobotu nebude, je přeložena na další týden. 

Příští neděli oslavíme výročí posvěcení našeho kostela, slavnostní mše sv. je v 10:00 a sbírka při všech mších bude věnována o.p.s. Ruka pro život. 

Na odpolední program zve Orel jednota Brno-Řečkovice ve spolupráci s farností a skauty. Od 14:00 budou v orelském areálu na ulici Medlánecká za gymnáziem soutěže pro děti, skákací hrad a rukodělné dílničky, od 15:30 hraje Cimbálová muzika Jánoch. Během odpoledne vystoupí krojované děti a mládež ze Sokola Řečkovice. Bude také připraveno bohaté občerstvení a posezení u vína – přijďte společně prožít příjemné odpoledne.

Děvčatům od 2. do 7. třídy nabízíme možnost přihlásit se do nově vzniklých skupinek Marianek, které se začnou scházet od konce října vždy jednou za 2 měsíce. Na společných setkáních hrají hry, tvoří, zpívají a modlí se. Více informací na nástěnce nebo u sestry Lucie Chytilové.

Snoubenci, kteří hodlají uzavřít manželství během roku 2023 ať se přihlásí do příští neděle
u otce Michala, aby mohli společně probrat možnosti příprav na manželství.

Do schránky připravené na oltáři Sv. Kříže můžete dávat lístečky se jmény zemřelých
k přímluvám při pobožnosti za zemřelé, která bude v kostele v neděli 30. října. Prosíme, pište jména čitelně tiskacím písmem.

Prosíme o pomoc při hledání samostatného a cenově dostupného bydlení pro tříčlennou ukrajinskou rodinu (otec, matka, 20ti letý syn). Dosud pobývali na ubytovnách a nyní by byli rádi za soukromější bydlení. Syn je v rekonvalescenci po těžším úraze a svědčilo by mu klidnější zázemí.  Kdo by o něčem věděl, ozvěte se prosím v sakristii, nebo dejte vědět paní Monice Novákové tel. 608 233 772.