Ohlášky 20. 11. 2022

Ohlášky 20. 11. 2022 – Slavnost Ježíše Krista Krále

Dnes je poslední neděle v mezidobí – slavnost Ježíše Krista Krále. Dle přání otce biskupa Pavla zakončíme dnešní bohoslužbu krátkou adorací,
v níž zazní i modlitba za nová povolání.

Sbírka minulou neděli byla na podporu katolických sdělovacích prostředků a vybrali jsme 18 464,- Kč. Pán Bůh zaplať za vaše dary.

Do farní kavárny se po mši sv. v 8:30 a 10:00 na vaši návštěvu těší Hajóšek, Goťák, Brdy a Pedro a příští neděli po všech mších sv. Filip a Adam Hudcovi.

Nedělní adorace za obnovu víry ve farnosti je v obvyklém čase 18:30 – 19:30.

Mše sv. v týdnu jsou podle běžného pořadu, středeční bude zaměřená na děti. Od 19:15 bude na faře setkání pastorační rady.

Ve čtvrtek bude po mši sv. setkání seniorů – téma KLID A POKOJ   Motto: Domov, příroda, společenství a na Ořešíně od 18:00 modlitba růžence.

V pátek bude od 17:00 ministrantská schůzka.

Na 24hodinovou adoraci, která začíná v pátek 25. listopadu v 19:00 a bude zakončena v sobotu 26. listopadu v 19:00 se můžete zapisovat na odkazu adorace24. Adorace může probíhat pouze, pokud bude zajištěna stálá přítomnost v kostele.

Příští neděle je 1. adventní, na všech mších sv. budou požehnány adventní věnce a v 17:00 bude další přednáška z cyklu o tom, co staletí formuje naši civilizaci tentokrát s názvem “O Betlému a betlémech (aneb proč slavíme Vánoce)”.

Ve farnosti bude také po celý advent až do svátku Svaté rodiny, putovat ikona Svaté rodiny. Předávání bude probíhat vždy v neděli a ve středu. Zájemci na využití této příležitosti modlitby za rodiny z farnosti se mohou zapsat do tabulky, která je na oltáři Sv. Rodiny.

Centrum nezávislého umění CO.LABS organizuje charitativní akci
s názvem FREESHOP, bližší informace jsou na plakátcích na nástěnkách.