Ohlášky 8. 1. 2023

Ohlášky 8. 1. 2023 – Svátek Křtu Páně

Dnes je Svátek Křtu Páně, který zakončuje dobu vánoční, je poslední možnost přispět do charitní pokladničky na léčbu lepry a TBC.

Nedělní adorace za obnovu víry ve farnosti a povolání ke kněžské a jáhenské službě je v obvyklém čase 18:30 – 19:30.

Tabulka farní kavárny pro rok 2023 je již připravena k zapisování.

Mše sv. v týdnu jsou podle běžného pořadu, Středeční mše sv. bude zaměřená na děti.

Farnost Královo Pole zve na vánoční benefiční koncert, který se uskuteční dnes 8. ledna v 16:30 v kostele Nejsvětější Trojice v Králově Poli. Vystoupí místní chrámový sbor, sólisté a Tišnovský komorní orchestr a provedou vánoční mši Jakuba Jana Ryby „Hej, mistře!“. Vstupné na koncert je dobrovolné. Více informací na letáčku na nástěnce. 

V úterý bude od 19:15 na faře setkání ekonomické rady, ve středu od 19:15 setkání pastorační rady.

Ve čtvrtek bude po mši sv. snídaně na faře.

Na Ořešíně pokračuje modlitba růžence každý čtvrtek od 18:00 u kapličky.

V pátek je na faře od 17:00 ministrantská schůzka a v kostele od 17:30 modlitba růžence za mír ve světě.

Adorace se zpěvy z Taizé bude výjimečně již tuto sobotu od 20:00.

Příští neděli 15. 1. od 17:00 se ve farní herně uskuteční přednáška s názvem „Zázrak v Guadalupe“ Na povídání o největším poutním místě na světě se těší Michal Seknička.

Na kurz   “Manželské večery”, pořádané naší farností, zbývá pár posledních míst. Tento týden se ještě můžete přihlásit. Informace jsou k dispozici na nástěnkách v kostele a na webových stránkách farnosti.

Farní ples se bude konat 21. ledna 2023 od 19:30. Předprodej vstupenek je každou neděli po mši sv. v kapli.