Ohlášky 22. 1. 2023

Ohlášky 22. 1. 2023 – 3. neděle v mezidobí

Dnes je 3. neděle v mezidobí.

Dnešní sbírka byla ve prospěch biblického apoštolátu – Českého katolického biblického díla a České biblické společnosti. Pán Bůh zaplať za vaši štědrost.

Výtěžek vánoční sbírky na Likvidaci Lepry činil 16 151,- Kč. Všem dárcům jménem farnosti i farní Charity upřímné Pán Bůh zaplať

Na službu do farní kavárny se můžete zapsat do tabulky na stránkách farnosti.

Nedělní adorace za obnovu víry ve farnosti a povolání ke kněžské a jáhenské službě je v obvyklém čase 18:30 – 19:30.

Včera se uskutečnil 21. farní ples – srdečné díky organizátorům, pomocníkům, kapele i všem účastníkům za vytvoření příjemné atmosféry.

Mše sv. v týdnu jsou podle běžného pořadu, středeční mše sv. bude zaměřená na děti.

V pondělí se v našem kostele při mši svaté rozloučíme v 11:00 s paní Elenou Bradáčovou.

V úterý bude na faře od 19:00 setkání akolytů.

Ve čtvrtek je od 18:30 ve Svatovavřineckém dvoře první setkání kurzu „Manželské večery“.

Na 24hodinovou adoraci, která začíná v pátek 27. ledna v 19:00 a bude zakončena v sobotu 28. ledna v 19:00 se můžete zapisovat na odkazu adorace24. Adorace může probíhat pouze, pokud bude zajištěna stálá přítomnost v kostele.

Farní tábor se letos uskuteční v termínu od neděle 30. července do neděle 6. srpna. Přihlášky budou k dispozici během února. Spodní věkovou hranicí je ukončení druhé třídy základní školy, horní věkovou hranicí je ukončení sedmé třídy základní školy.

Farníci od svatého Tomáše v Brně prosí, abyste svým blízkým či známým, kteří se zajímají o křesťanství nebo se ptají na Boha, řekli o kurzu Alfa. Kurz Alfa začne ve středu 25. ledna 2023 na faře Lidická 6. Bližší informace jsou na plakátku na nástěnce.