Ohlášky 19. 3. 2023

Ohlášky 19. 3. 2023

Dnes je 4. neděle postní.

Na službu do farní kavárny se tentokrát nikdo nepřihlásil. Na další termíny se můžete zapsat do tabulky na stránkách farnosti.

Odpoledne v 16:00 je ve farní herně další přednáška z cyklu o tom, co staletí formuje naši civilizaci – PŘÍBĚH VELKÉ NOCI (ANEB PROČ SLAVÍME VELIKONOCE) a v 17:30 je v kostele křížová cesta, jednotlivá zastavení připravili muži, na příští týden skauti.

Nedělní adorace za obnovu víry ve farnosti a povolání ke kněžské a jáhenské službě následuje hned po křížové cestě a trvá až do 19:30.

Mše sv. v tomto týdnu jsou v pondělí (Slavnost sv. Josefa) a ve středu v 18:00, ve čtvrtek a v pátek v 7:00 a v sobotu, o slavnosti Zvěstování Páně v 8:00.

Na středeční mši zveme zejména děti, letos s pomocí scének poznáváme příběhy z Ježíšova života, po mši sv. je příprava dětí na první svaté přijímání za účasti rodičů.

Ve středu je od 19:30 na faře setkání pastorační rady.

V pátek je od 17:30 křížová cesta a po ní kající bohoslužba, jako příprava a velikonoční svátost smíření s jáhnem Petrem. Bližší informace jsou na plakátku na nástěnkách.

Na 24hodinovou adoraci, která začíná v pátek 24. března v 19:00 a bude zakončena v sobotu 25. března v 19:00, se můžete zapisovat na odkazu adorace24. Adorace může probíhat pouze, pokud bude zajištěna stálá přítomnost v kostele.

V noci z 24. na 25. března se se uskuteční 26. ročník železného poutníka. Přihlašovací tabulka je na internetu. Autobus odjíždí v 15:30 od kostela.

V postním projektu JEŽÍŠ DÁVÁ VODU ŽIVOTA se snažíme více pochopit, co pro nás znamenají Ježíšova slova o vodě, která řekl samařské ženě u Jákobovy studny. Pro děti i dospělé jsou pod kazatelnou a na stolku u hlavního vchodu připraveny kartičky
s náměty pro 4. postní týden

V sakristii se můžete přihlašovat na farní pouť, která se uskuteční v sobotu 6. května. Navštívíme význačné duchovní centrum Slezska poutní chrám Panny Marie Sedmibolestné na Cvilíně. Cestou na Cvilín máme domluvenou exkurzi v TV NOE-Telepace Ostrava. Cena 600,– Kč. Letáčky jsou na nástěnkách.

Ještě je volných několik úmyslů mší sv. na měsíc červen.

Přihlášky na farní tábor jsou k dispozici na stránkách farnosti.

K přechodu ze zimního na letní čas dochází vždy poslední neděli v březnu, to je příští neděli 26. března. V tento den se hodiny posunou ve 2:00 ráno o hodinu dopředu na 3:00.