Ohlášky 9. 4. 2023

Dnes je Boží hod velikonoční – slavnost Zmrtvýchvstání Páně, na závěr mše sv. budou žehnány přinesené pokrmy.

Do farní kavárny zvou paní Vansová, Bendová a Švarcová. Na další termíny se můžete zapsat do tabulky na stránkách farnosti.

Adorace za obnovu víry ve farnosti a povolání ke kněžské a jáhenské službě je od 18:30 do 19:30.

Mše sv. v pondělí bude v 8:00 a od 18:45 je setkání k praxi křesťanské meditace. Od středy jsou mše sv. podle běžného pořadu.

Na středeční mši zveme zejména děti, letos s pomocí scének poznáváme příběhy
z Ježíšova života, po mši sv. je příprava dětí na první svaté přijímání za účasti rodičů.

Ve středu bude od 19:30 setkání ekonomické rady farnosti.

Ve čtvrtek je po mši sv. snídaně na faře a od 17:30 v kostele modlitba růžence za mír ve světě.

V pátek bude od 9:00 setkání maminek na faře.

V sobotu se v 11:00 v našem kostele rozloučíme s paní Schanzelovou a ve 20:00 bude adorace se zpěvy z Taizé.

Příští neděle je 2. velikonoční, neděle Božího milosrdenství. Při mši svaté v 10:00 bude křest Hany Rozsypalkové.

Mladí talentovaní muzikanti řečkovické farnosti zvou na Benefiční koncert, který se bude konat 16. dubna v 17:00 v našem kostele. Výtěžek bude věnován organizaci Ruka pro život, která provozuje domovy pro osoby se zdravotním postižením – plakátky jsou na nástěnkách.

Končí charitní akce Postní almužnanejpozději příští neděli je zapotřebí přinést postničky k sečtení vaší podpory na podporu Lůžek milosrdného samaritána prostřednictvím  farní charity.

V sakristii se můžete přihlašovat na farní pouť na Cvilíně, která se uskuteční v sobotu
6. května. Cestou na Cvilín máme domluvenou exkurzi v TV NOE-Telepace Ostrava. Cena 600,– Kč. Letáčky jsou na nástěnkách. Pokud by měl někdo zájem o předání finančního příspěvku na podporu TV NOE, může obálku s částkou, jménem a členským číslem přinést do 5. května do sakristie. Příspěvek je také možné dát do pokladničky u vchodu do kostela.

Zveme na 4. ročník farního festivalu FULL of LIFE, který se uskuteční v sobotu 20. května od 14:00 a bude se konat na parkovišti před kostelem, na farní zahradě, v kostele a dětský program v areálu Církve československé husitské. Můžete se těšit na několik hudebních uskupení, přednášku i večerní modlitební program s o. Vojtěchem Kodetem, na baviče a imitátora Václava Faltuse. Program pro mládež povede řečník Marek Novák a skupina ALIVE. Nebude chybět ani program pro děti a divadlo. Plakátek s programem je na nástěnce a na  www.FULLofLIFE.cz. Pokud byste se chtěli podílet na organizaci akce, můžete se zapsat na oltáři sv. Rodiny nebo na e-mail info@fulloflife.cz, podpořit lze prostřednictvím portálu Donio.

Srdečně zveme mladé na Diecézní setkání mládeže. Letos proběhne v Žarošicích v sobotu 13.5.2023. Akce je určena pro mládež celé brněnské diecéze ve věku 12-25 let. Zájemci se mohou přihlašovat do 24.4.2023 přes online formulář uvedený na webových stránkách Diecézního centra mládeže: mladez.biskupstvi.cz/dsm. Zde také naleznete další informace. Pro účastníky z brněnského děkanátu nabízíme možnost společného odjezdu vlakem z Brna. V takovém případě uveďte v přihlašovacím formuláři možnost „doprava zajištěná knězem“. Více informací potom dostanou přihlášení emailem.

Po mši sv. se bude rozdávat Velikonoční číslo Rožně.