Ohlášky 23. 7. 2023

Ohlášky 23. 7. 2023

Dnes je 16. neděle v mezidobí. Dnes také slavíme 3. světový den prarodičů a seniorů, který papež František vyhlásil na 4. červencovou neděli, blízko svátku Ježíšových prarodičů – rodičů Matky Boží sv. Jáchyma a sv. Anny. Zejména k mladým před Světovým setkáním mládeže v Lisabonu se obrací výzvou papež František ve svém poselství .

Na službu ve farní kavárně se můžete zapsat do tabulky na stránkách farnosti. Jsou také volné termíny pro úklid farního klubu a herny.

Adorace za obnovu víry ve farnosti a povolání ke kněžské a jáhenské službě je dnes v obvyklém čase 18:30 – 19:30.

Mše sv. v týdnu jsou v prázdninovém pořadu. V úterý je svátek sv. Jakuba a ve středu památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie.

Ve čtvrtek ve 13:00 se zde v kostele při mši svaté rozloučíme s paní Janou Poncarovou.

Na 24hodinovou adoraci, která začíná v pátek 28. července v 19:00 a bude zakončena v sobotu 29. července v 19:00, se můžete zapisovat na odkazu adorace24. Adorace může probíhat pouze, pokud bude zajištěna stálá přítomnost v kostele. V pátek od 19:00 do 21:00 bude v kostele k dispozici kněz pro duchovní rozhovor nebo slavení svátosti smíření a alespoň dva lidé pro přímluvné modlitby, kteří se budou modlit za vás (nad vámi) za problémy, které máte na srdci. Může to být např. modlitba za uzdravení, odpuštění, duchovní ochranu, prosba za Boží vedení při důležitých životních rozhodnutích atd.

Od poloviny září bude probíhat příprava na biřmování. Spodní věková hranice je 15 let v okamžiku přijetí svátosti, tedy v říjnu 2024. Horní věková hranice není stanovena. Zájemci se stále ještě mohou hlásit u otce Michala.

V termínu od středy 23. do soboty 26. srpna se uskuteční 23. ročník pěší pouti na Velehrad. Letos opět vychází proud i z Řečkovic. Podrobnosti jsou na plakátu a stránkách farnosti. Zájemci hlaste se u otce Michala.

Prosíme o materiální pomoc na farní tábor 30. 7. – 6. 8. Na oltáři sv. Rodiny je seznam s potřebnými potravinami a jejich množstvím. Můžete je do pátku přinášet do sakristie. Je tam rovněž košíček, pokud by někdo chtěl přispět finančně. Veliké díky za každou formu pomoci.